۳کلاس سوم

مهارت ‌های کلاس سوم ابتدایی شامل الگوها ، عددهای چهار رقمی ، عددهای کسری همچنین خوراکی ها ، مواد اطراف ما ، اندازه گیری واد ، نور ، نیرو و بیشتر


۴کلاس چهارم

مهارت ‌های کلاس چهارم ابتدایی شامل عددنویسی ، الگوها ، ماشینهای ورودی خروجی همچنین انرژی الکتریکی ، گرما و ماده ، آهن ربا ، بدن ما و بیشتر


۵کلاس پنجم

مهارت ‌های کلاس پنجم ابتدایی شامل ضرب و تقسیم کسرها ، معرفی میلیارد ، نسبت و درصد همچنین رنگین کمان ، حرکت بدن ، تغییر ماده ، تاریخ زمین و بیشتر


۶کلاس ششم

مهارت ‌های کلاس ششم ابتدایی شامل محاسبات با کسر ، عددنویسی ، اعداد صحیح و بخش پذیری و همچنین سفر انرژی ، ورزش و نیرو ، سفر به اعماق زمین و بیشتر


۷کلاس هفتم

مهارت ‌های کلاس هفتم (دوره متوسطه اول) شامل عبارت های جبری ، معادله ، شکل های مساوی ، تبدیلات هندسی و همچنین اتم ها ، ابزارهای اندازه گیری و بیشتر


۸کلاس هشتم

مهارت ‌های کلاس هشتم (دوره متوسطه اول) شامل عددهای گویا ، عددهای اول ، زاویه های داخلی و خارجی و همچنین مخلوط و جداسازی ، تغییرات شیمیایی و بیشتر


۹کلاس نهم

مهارت ‌های کلاس نهم (دوره متوسطه اول) شامل مجموعه ها ، عددهای حقیقی ، قدرمطلق و همچنین حرکت ، نیرو ، رفتار اتم ها با یکدیگر ، فشار ، ماشین ها و بیشتر


عضویت

چرا باید در سیستم ما عضو شوید!


آنالیــز

بخش آنالیز اپلیکیشن و سایت دایناسور به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد تا بتوانند کارنامه‌های خود را ببینند ، روند پیشرفت خود را مشاهده کنند ، نقاط ضعف و قوت درسی خود را در توانایی‌های مختلف شناسایی کنند و به رفع و یا تقویت آن‌ها بپردازند .


تمرین‌ها و سوالات‌

شما می‌توانید پس از ثبت نام به منابع عظیم سوال و پاسخ دست‌ یابید . هدف اصلی سوالات و شیوه نوین آموزشی دایناسور ، نه صرفا کنکور ، نمره و نتیجه است بلکه سیاست آموزشی نخست دایناسور ، یادگیری به شیوه‌ای نوین و جذاب می باشد . با دایناسور میتوانید ساعت‌ها بدون خستگی درس بخوانید ، یاد بگیرید و پیشرفت کنید .


آزمون‌ها و مشاوره

دایناسور شامل آزمون‌های طبقه بندی شده برای هر فصل ، هرتوانایی و هر کتاب می‌باشد که در ماه‌هایی از سال با برنامه ای مدون به دانش آموزان ارائه می‌گردد . همچنین آزمون های مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان نیز در پایان هر سال تحصیلی برگزار می‌گردد . با دایناسور دانش‌آموزان می‌توانند که هرزمان نیاز به مشاوره داشتند درخواست مشاوره دهند تا بهترین مشاوران تخصصی با آن ها تماس بگیرند و بدون هزینه آن‌ها را راهنمایی کنند .

به هزاران دانش‌آموز عضو بپیوندید!

عضویت

اپلیکیشن دایناسور را هم اکنون دریافت کنید