پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

مریم برای امتحان ریاضی خود ۴ روز فرصت دارد ، او روزی ۶ سوال حل می‌کند ، تا روز امتحان سارا چند سوال حل کرده است ؟

گزارش خرابی سوال