پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

یک ساختمان در هر طبقه ۴ واحد دارد ، ۵ طبقه آن شامل چند واحد می‌شود ؟

گزارش خرابی سوال