پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

مادر سارا روز اول مهر ۵۰۰ تومان به او میدهد و از آن به بعد هر روز ۲برابر روز قبل به او میدهد، در روز پنج سارا چقدر پول میگیرد؟

گزارش خرابی سوال