پاسخ داده شده

0

زمان

00:00

امتیاز

0

به موادی مانند چوب که گرما را انتقال نمی دهند --- می گویند.

گزارش خرابی سوال