کلاس پنجم

مهارت ‌های کلاس پنجم ابتدایی شامل ضرب و تقسیم کسرها ، معرفی میلیارد ، نسبت و درصد همچنین رنگین کمان ، حرکت بدن ، تغییر ماده ، تاریخ زمین و بیشتر

فصل هفتم : آمار و احتمال